Krajina u Velké Losenice

Žďárské vrchhy, Vysočina