Žďár nad Sázavou Město pod Zelenou horou

„Je tomu už takřka osm století, kdy do hlubokých lesů na pomezí Čech a Moravy povolal zemský pán mnichy cisterciáckého řádu. Za nimi přišli prospektoři, hledající nejprve stříbrnou a poté železnou rudu. Její zpracování patřilo k dovednostem pomáhajícím k rozvoji kraje stejně tak jako řemeslo sklářské či fortel při těžení dřeva. Po dlouhé generace k nebi stoupal dým z milířů, a tak vypalováním, správně žďářením, vznikal prostor pro nové osady. A nejenom pro ně. Na středověké obchodní stezce, u brodu přes řeku Sázavu, Vás dnes vítá město, které vzalo vznik i jméno z této historie. Žďár nad Sázavou. Středověký písař popsal úsvit zdejších dějin s takovým zanícením, že stačí jenom přivřít oči, poslouchat zvony a vydat se po stezce podle řeky od bývalého kláštera k městu. Z bohaté historie se tak přenesete do současného a životem kypícího prostředí. Město nabízí návštěvníkům řadu příležitostí k vyžití. Kulturní prostor pro současnou generaci a její vnímání světa najdete v jeho samém centru. Vedle multižánrového festivalu Slavností jeřabin je v průběhu celého roku k dispozici řada projektů a bohatá je i nabídka jednotlivých akcí… “

Žďár nad Sázavou - město pod Zelenou horou je obrazová publikace, která ve fotografiích zachycuje město a jeho okolí. Publikace je tříjazyčná - čj, aj, nj. Formát publikace B4 (32x22 cm), křída, přebal, lamino, 144 stran. Publikace byla vydána za podpory Města Žďár nad Sázavou a akciové společnosti ŽĎAS. Průvodní text napsal Stanislav Růžička, graficky upravil Jiří Trachtulec.

PUBLIKACE JE JIŽ VYPRODANÁ!!!