Zmizelý Havlíčkův Brod 4. a okolí

..na počátku byl brod, tedy ten s malým písmenem b. V dobách, kdy mostů přes řeky i na zemských stezkách bylo jako šafránu, místo, kudy se lidé mohli relativně bezpečně dostat na druhý břeh, měl pro nejrůznější pocestné neobyčejnou cenu. Jedním z takových příhodných míst na Haberské stezce byl prostor, kde se údolí Sázavy otevíralo mezi přítoky potoků Cihlářského a Žabince. Při přechodu řeky tak vznikla pravděpodobně již v 12. století malá slovanská osada. K počátkům osídlení při brodu přes Sázavu se však prameny nedochovaly. Tam, kde se nedostává svědectví starých pergamenů, si lid vypomůže pověstmi. Některé z nich později zaznamenal zdejší rodák Jan František Beckovský ve svém díle Poselkyně starých příběhů českých.

Kde jinde zahájit malou nostalgickou procházku starým Brodem před sto lety než na nádraží. Vstup tedy, milý návštěvníku, touto tehdy moderní branou do města a jeho minulosti. Právě přisupěl v oblacích kouře a páry rychlík od Prahy (nebo Vídně?) a průvodčí vyvolává: „Německý Brod – vystupovat! (citace z úvodního slova Miloše Tajovského)

Obrazová publikace Vladimíra Kunce a Miloše Tajovského navazující na předchozí úspěšné tituly Zmizelý Havlíčkův Brod I., II. ,III. zachycuje na dobových fotografiích Havlíčkův Brod a jeho okolí. Např. Lipnici nad Sázavou, Okrouhlici, Herálec, Petrkov, Světlou nad Sázavou, Úsobí, atd.

!!! VYPRODÁNO !!!