AUTORSKÁ VÝSTAVA ŠUMAVA

Výstava se uskuteční od listopadu 2019 v Návštěvnickém centru v Srní a potrvá do dubna 2019.

Srdečně zvu k návštěvě.

Mrtvý luh Blatenská slať Hraniční slať