Česká republika

...když vladyka Čech dlouho putoval přes hory, louky a hluboké lesy, aby našel nejlepší místo pro budoucí život svého kmene, dorazil na planinu, v jejímž středu se tyčila homole připomínající tvarem bochník chleba. I vystoupil na vrchol této hory zvané Říp, rozhlédl se na všechny strany a řekl svým bratřím: Toto je ta zaslíbená země, kterou jsme hledali, země po naší vůli. Tady zůstaňme! A tak se zde tehdy usadili první příslušníci budoucího hrdého slovanského národa a přijali jméno svého vůdce.

O době, kdy se tento příběh podle dávné pověsti udál, nemáme přesné údaje, bylo to někdy v šestém století po Kristu. Víme však jistě, že od té chvíle začali první osadníci vyvolený kousek krajiny přetvářet. Zakládali rodiny, stavěli obydlí, lovili, obdělávali úrodnou půdu a chovali domácí zvěř. Museli ovšem o své místo k životu často tvrdě bojovat, chránit svůj jazyk, bránit se nájezdníkům; lid byl deptán morovými i jinými pohromami, mnohokrát pokořen, ale také slavně vítězil v boji o přežití. Před sto lety se potomci praotce spojili s východními sousedy, dočkali se vlastních hranic a zaslíbená země dostala jméno – Československo. Ale ani to neznamenalo konec bojů proti okupantům a nechtěným vládcům. Před čtvrt stoletím se Češi a Slováci rozhodli pro vlastní budoucnost, v dobrém se rozešli, ale dobrými sousedy i zůstali. A tenkrát vznikl název Česká republika – pojmenování, které nese i tato kniha.

Potomek praotce Čecha, který je jejím autorem, už chodí mnoho let s fotoaparáty a kamerami po místech, která jeho činorodí a tvořiví předkové osídlovali. Zaznamenává, jak tuto zemi kultivovali a co po sobě pro nás zanechali: historické stavby, parky, rybníky, mosty i celá města, z nichž některá jsou dokonce vseznamech světového kulturního dědictví. Všímá si soch a pomníků, domovních štítů, detailů fasád, vstupuje do bohatých i prostých interiérů historických staveb. Pro objekty svého zájmu nalézá malebná popředí a vdechuje tak snímkům hloubku prostoru. Aby odhalil to, co z výše lidských očí vidět nikdy nelze, volí často ptačí perspektivu a zobrazuje meandrující řeky, série zalesněných horizontů vystupujících zmlženého oparu, skalní města i města skutečná, ukazuje, jak jsou kláštery, zámecké zahrady a poutní místa zasazeny do úchvatných celků krajiny. Mapuje architekturu své země s obdivem ke genialitě stavitelů a k tvořivosti a pracovitosti jejích obyvatel... (citace z úvodního slova Ivana Holuba)

Exkluzivní obrazová publikace ČESKÁ REPUBLIKA. Kniha fotograficky mapuje nejznámější a nejatraktivnější místa naší vlasti.
Rozsah 192 stran, formát 233 x 226 mm, tuhá vazba, texty a popisky ve třech jazykových verzích a obsah cca 200 barevných fotografií.

Publikaci zakoupíte v našem eshopu za zvýhodněnou cenu.