Havlíčkův Brod Genius Loci (2005)

Autor: Ing. Vladimír Kunc
Text: Miloš Tajovský
Grafika: HCZ Jiří Trachtulec

Vázaná kniha s přebalem,148 stran, velikost 22x32 cm.,

200 fotografií Ing.Vladimíra Kunce,ale i foto z archivu

Vydal: Fotoatelier VIDEO-FOTO-KUNC
Beckovského 2179 Havlíčkův Brod

Objednejte na objednavky@fotokunc.cz

Narodil jsem se před půlstoletím v Havlíčkově Brodě. Ačkoliv jsem do svých 28 let žil v Petrkově, považuji se za Broďáka a neumím si představit, že bych mohl žít a být spokojený někde jinde, v jiném městě.

Fotografuji od svých šesti let a tento můj velký koníček se mi stal zároveò i povoláním. Jsem členem fotografických sdružení, po celé naší vlasti jsem uspořádal několik výstav. Fotografie již řadu let uveřejòuji v mnoha knihách, katalozích, novinách a dalších tiskovinách. První autorská publikace byla vydaná v roce 2004 pod názvem „Vysočina ve fotografii...“

Knihou Havlíčkův Brod – Genius Loci, bych chtěl vyjádřit svůj vztah a svoji silnou vazbu na město Havlíčkův Brod. V této publikaci jsem použil i několik překrásných záběrů mých předchůdců-fotografů.

„Genius Loci“ – duch místa – duch města, mého rodného města. Toho, ve kterém žiji, pracuji. Města, které důvěrně znám a je mému srdci blízké. Jsou tu ulice, po nichž jsem prošel jednou, dvakrát, stokrát... Místa, která vídám nesčetněkrát a v každém ročním období mě osloví něčím jiným. Zapůsobí na mě jinou, neopakovatelnou atmosférou. Genius Loci města, které je spojeno s minulostí, současností, budoucností.

Střípky pohledů na Havlíčkův Brod jsem zachytil svým fotoaparátem pro vás všechny.A se vám líbí!

Vladimír Kunc

PUBLIKACE JE JIŽ VYPRODÁNA!