ŠUMAVA

Přátelé, prosím, listujte v této nové knize pomalu, záběry šumavské krajiny jsou velmi „čitelné“! Zapřemýšlejte, kolik času musel jejich autor věnovat tomu, než našel tu správnou chvilku, než „cvaknul“ na spoušť fotoaparátu, kolik kilometrů musel projít neschůdným terénem, než našel místo, kde by rád nafotil východ či západ slunce. Záběry krajiny za časného rána, kdy sluneční paprsky, jako zlaté šípy, proniknou mezi stromy a ozáří celou tu krásu přírody! Ze země, jak se otepluje, začnou stoupat pramínky páry, jakoby tam někde hluboko si permoníci vařili snídani. Veškerá krajina se začíná probouzet, a když toto budete pozorovat z nějakého vyvýšeného místa, můžete vidět, jak se krajina začíná rozjasňovat, postupně – jak slunce vystupuje nad tu naší „modrou“ planetu. Jedinečné jsou záběry krátce po dešti, kdy krůpěje vody zůstanou na stéblech trav a promění se po slunečním ozáření v duhové perly. Možná, že bývalí skláři si brávali „mustr“ z této škály barev, kdoví?

Fotografie potůčků, říček, horských bystřin – záběry jsou tak věrohodné, že vnímavý čtenář slyší podvědomě jejich „bublání“, šumění a někdy i silný rachot, kdy voda ze šumavských bystřin musí zdolat kamenité koryto. Vůbec se nedivím, že si z tohoto jevu vzali inspiraci hudební skladatelé, spisovatelé a básníci! No a ty výhledy!!! Dobře si umím představit fotografa, kdy se konečně vydrápe na vrchol, začíná poprchávat a nad krajinou se snáší mlha. Myslím, že chvíli počká, až se déšť umoudří a začne fotit tu předtím uplakanou krajinu, jak se proměňuje v úžasnou podívanou!

Mlha začíná stoupat a v cárech se rozplyne a pak se objeví ten krásný pohled, jak se říká „pro Bohy“. Všechny tyto úkazy a mnohem více objevíte v této nové knize. Těžko se dají popsat moje dojmy – pocházím z tohoto šumavského kraje a také tu žili moji předkové.

Přeji vám všem, kteří budete putovat po místech, která jsou na fotografiích, abyste zažili krásné slunečné dny a taky, abyste si připomněli, aspoň pomyslně, těžký život lidí, kteří v těchto místech žili. S pokorou a úctou ke svému rodnému kraji zapsala

Marie Malá

Obrazová publikace zachycující krásy Šumavy ve fotografiích Vladimíra Kunce. Úvodní slovo napsala paní Marie Malá. Pevná vazba V8,144 stran, křída.Text i popisky ve třech jazykových verzích.

Publikaci zakoupíte v našem eshopu za zvýhodněnou cenu.