Schwarzenberský kanál

Šumava, Jelení vrchy, Rozenauerova kaplička